Jan van Steenbergenpaviljoen

Wij kunnen dit niet alleen en we zijn daarom zeer blij en vereerd met de steun van het Jan van Steenbergenfonds. Daarom zal de nieuwe accommodatie van de honden de naam krijgen: Jan van Steenbergenpaviljoen

De stichting Jan van Steenbergenfonds is in 1965 opgericht door mevrouw Ada Langhout, weduwe van Jan van Steenbergen. Jan van Steenbergen was 1 van de bemanningsleden (piloot, 2e van rechts) van de eerste Uiver.

Dit toestel —de KLM Douglas DC-2 PH-AJU (zie foto) – is in 1934 tijdens de extra kerstpostvlucht naar Batavia verongelukt in Irak (voormalig Perzië). Langhout kreeg in verband hiermee een nabestaandenuitkering. De desbetreffende gelden heeft Langhout apart gehouden en ondergebracht in de stichting Jan van Steenbergenfonds.

Omdat het stel kinderloos was en Langhout de gelden graag aan een goed doel ter beschikking wilde stellen, is de stichting in het leven geroepen. Langhout wilde graag de naam van haar man levend houden en als doel werd gekozen de hulp aan blinden. In de statuten is dit als volgt omschreven : “De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de blinde in het algemeen, zulks in de ruimste zin des woords”.

Na jaren allerlei goede doelen ondersteund te hebben (fietsen met blinden, zwemmen met blinden, de aanschaf van blindengeleidehonden etc.) heeft het huidige bestuur besloten de opleiding van blindengeleidehonden en hulphonden te ondersteunen, iets wat Langhout na aan het hart lag.

Omdat Gaus veel werk maakt van dit soort opleidingen is besloten dit paviljoen financieel te ondersteunen en het paviljoen de naam van Jan van Steenbergen te geven als blijvende herinnering aan hem.

Reacties zijn gesloten.