Doelstelling & Doelgroepen

Gaus Assistentiehonden heeft als doelstelling de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking te bevorderen.

Er is een aantal type werkhonden te definiëren die wij opleiden voor de verschillende doelgroepen. 

  • Blindengeleidehonden
    voor mensen met een visuele functiebeperking
  • Hulphonden
    voor mensen met een lichamelijke functiebeperking
  • Combinatiehonden
    voor mensen met een visuele- en lichamelijke functiebeperking

Wij nemen alle aanvragen in behandeling ongeachte afkomst, geslacht, religie of geloofsovertuiging. De beoordeling van de aanvragen ligt uiteindelijk bij de verzekeringsmaatschappij.

De inzet van assistentiehond wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering van onze cliënten. Daarbij moet worden opgemerkt dat de inzet van een combinatiehond niet door elke verzekeringsmaatschappij volledig wordt vergoed en dat wij daarvoor aanspraak maken op donaties.

Dit laatste geldt ook voor andere honden, zoals honden die worden ingezet voor b.v. mensen met autisme, diabetes of epilepsie. Dit is een doelgroep die wij ook graag willen bedienen, maar waar nog geen vergoedingsstructuur voor bestaat.

Reacties zijn gesloten.